EN | CZPRESS  |  E-SHOP

SELECCIÓN 4

Pod vedením architekta Javiera Corvalána se náš tým zúčastnil 11. iberoamerického bienále architektury a urbanismu. Naši práci jsme prezentovali ve Fundación Texo v Asunciónu.