EN | CZPRESS  |  E-SHOP

VLTAVSKÁ FILHARMONIE

PETR HÁJEK ARCHITEKTI: PETR HÁJEK, MATYÁŠ BARÁK, TOMÁŠ PEVNÝ, NIKOLETA SLOVÁKOVÁ, MARTIN STOSS, NATÁLIA SÝKOROVÁ

Architektura návrhu vychází z inspirace řekou Vltavou a její energií. Proudění vody je transformováno do tvarů sálů v exteriéru i interiéru. Inspiraci proudění vody jsou podřízeny všechny konstrukce i detaily stavby.